STANOVIŠTĚ PLANŽETISTEK - Letecké muzeum Korea-Merkur

Přejít na obsah
STANOVIŠTĚ PLANŽETISTEK
Tak toto je opravdu historický unikát, tyto planžety se používali od padesátých let, tedy od vzniku letiště asi tak do poloviny šedesátých let. Jejich využitelnost tedy skončila asi před šedesáti lety. Nicméně jako vzpomínka jsou velice důležité.

Velitel u letectva potřebuje mít nepřetržitý přehled o pohybu letadel a jejich místu výskytu. Jeden z důležitých úkolů zakreslování pohybu letadel byl svěřen planžetistkám, které zakreslovaly do mapy všechny potřebné údaje. Jejich už tak obtížný úkol byl ještě ztížen tím, že plažetistky musely ovládat psaní zrcadlovým způsobem tak, aby řídící létání měl čitelné údaje k dispozici. Planžetistky stály za průhlednou stěnou (na zadní straně). Jejich zápis proto vypadal asi takto:
PROVÁDĚNÝ ZÁPIS PLANŽETISTKOU
Vzorek zrcadlově
Z POHLEDU VELITELE
Vzorek
Planžety
Zkuste si jen tak nanečisto práci plažetistek, pouze tímto způsobem dokážete ohodnotit jejich těžkou a velice zodpovědnou práci.
Návrat na obsah