PODMÍNKY SOUTĚŽE - Letecké muzeum Korea-Merkur

Přejít na obsah
Název webu
KRITÉRIA, PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
1)
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let.
2)
Soutěž je zahájena dnem 01.09.2024.
3)
Ukončení soutěže bude dnem 31.01.2025
4)
Pro výherce jsou připraveny následující ceny:
1. cena
2. cena
3. cena
- interiérové dálkově ovládané letadlo V 17
- voucher na dvě hodiny létání na Fly Sim v Leteckém muzeu Korea-Merkur
- voucher na dvě hodiny létání na Fly Sim v Leteckém muzeu Korea-Merkur
- voucher na jednu hodinu létání na Fly Sim v Leteckém muzeu Korea-Merkur
Logo LMKM
5)
Na cenách se podílí společnost Interkist s.r.o. a Letecké muzeum Korea-Merkur
6)
Hodnocení odpovědí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
0 nebo 10 bodů.
0 nebo 10 bodů.
0 nebo 10 bodů.
1 - 10 bodů.
1 - 10 bodů.
ANO = 5 bodů.
ANO = 5 bodů.
0 - 20 bodů.
0 - 20 bodů.
Za každé muzeum 2 body.
7)
8)
V případě dosažení shodného počtu bodů u více soutěžících, bude upřednostněn ten soutěžící, který zaslal svou odpověď dříve. Rozhodující bude datum i čas.
Vítězové budou pozváni do Leteckého muzea Korea-Merkur ke slavnostnímu předání cen, s možností rozhovoru s některým bývalým stíhacím pilotem a samozřejmě k prohlídce muzea s odborným výkladem i s možností fotografování.
Logo LMKM
Tygří (kova) letka
PARTNEŘI A SPONZOŘI
Návrat na obsah